میزگرد بررسی چشم اندازها و چالش‌های منابع طبیعی کشور در سال 1392


به آگاهی کارشناسان، پژوهشگران، دانشجویان،
خبرنگاران و دیگر فعالان و هموطنان عزیز علاقه مند به منابع طبیعی و محیط
زیست کشور می‌رساند، انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع
در صدد برگزاری یک میزگرد تخصصی با عنوان: « بررسی چشم اندازها و چالش‌های
منابع طبیعی کشور در سال 1392» در روز دوشنبه، 16 اردیبهشت ماه 1392 است.

در این میزگرد، سه شخصیت دولتی مؤثر در حوزه مدیریت زمین؛ آقایان دکتر
احمدعلی کیخا (معاون سازمان حفاظت محیط زیست)، مهندس علیرضا دائمی (معاون
وزارت نیرو) و دکتر گرشاسبی (معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری
کشور) در حضور نمایندگانی از دانشگاه (آقای دکتر تقی شامخی، استاد دانشگاه
تهران)، و تشکل‌های تخصصی غیر دولتی (آقای مهندس کاظم نصرتی، رییس جامعه
جنگلبانی ایران)، به صورت رودرو با یکدیگر به گفتگو و مناظره خواهند
پرداخت.

مجری برنامه و طرح موضوع را هم آقای مهندس محمّد درویش برعهده
خواهند داشت. همچنین، آقای دکتر حسین میرزایی ندوشن (رییس مؤسسه تحقیقات
جنگل‌ها و مراتع کشور) در آغاز برنامه، ضمن خوشامدگویی به مدعوین محترم، به
مدت 15 دقیقه در باره وضعیت پژوهش در حوزه منابع طبیعی و چالش‌های پیش رو
سخنرانی خواهند کرد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده