معرفی یک سایت مفید برای محققین و کارشناسان محیط زیست

با آغاز یکمین سالروز فعالیت ( Open Access (OA) policy and Open Knowledge Repository (OKR درسایت بانک جهانی این سایت هم اکنون با بیش از ده هزار نسخه اعم از کتاب مقاله گزارش و ….و حدود یک میلیون فایل قابل دانلود از بیش از ۲۰۰ کشور جهان  ( ۸۸ کشور در حال توسعه) به صورت رایگان در دسترس متخصصین و کارشناسان قرار گرفته است.

مشاهده این سایت ارزشمند را به کارشناسان مختلف بالاخص متخصصین حوزه محیط زیست توصیه می کنم.

https://cdnapisec.kaltura.com/index.php/extwidget/openGraph/wid/0_axn97dib 

   world bank group-site statistics 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده