معرفی نشریه الکترونیکی انرژی و محیط زیست

 اولین شماره نشریه الکترونیکی انرژی و محیط زیست منتشر شد. برای دریافت نشریه لینک زیر را ملاحظه نمایید.


http://ejee.cl/index.php/ejee/index


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده