لايحه اي که هنوز خاک می خورد!

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست : مديريت خاك كشور دو سال است كه درانتظار تصويب اهالي بهارستان است ولي متاسفانه نه تنها اين لايحه به صورت قانوني مستقل در مجلس تصويب نشد بلكه نمايندگان مجلس تصميم برادغام اين لايحه در لايحه پيشنهادي منابع طبيعي گرفتند و آن را براي طرح در صحن علني در نوبت

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده