شرح وظایف کارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی

کارگروه مخاطرات زیست محیطی از مجموعه کارگروه های تخصصی زیرمجموعه مدیریت بحران کشور  می باشد که مسئولیت آن با سازمان حفاظت محیط زیست است. برای این کارگروه در مراحل مختلف مدیریت بحران شرح وظایف عمومی و تخصصی پیش بینی گردیده است. شرح وظایف تخصصی کارگروه مخاطرات زیست محیطی در چهار محور: پیش بینی و پیش گیری- آمادگی- مقابله و بازسازی و بازتوانی می باشد.

جهت دانلود فایل شرح وظایف کارگروه تخصصی مخاطرات محیط زیست کلیک کنید.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده