سايت پسماندهاي ويژه استان البرز ازطريق فراخوان عمومي به پيمانكاران ذي صلاح واگذار می شود.

مهندس پسنديده مديركل حفاظت محيط زيست استان البرز در دهمين كارگروه مديريت پسماند استان كه با حضور آقاي مهندس حدادپورمعاونت محترم عمراني استانداري البرز و اعضاي كارگروه تشكيل گرديد ،ضمن تاكيد بر اجرايي شدن بند الف ماده 193 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر بهره گيري از روش هاي نوين با اولويت روش هاي ارگانيك و ممنوعيت هر گونه دفن غير بهداشتي توسط شهرداريها اظهار داشت : سازمان مديريت پسماند شهرداري كرج با افزايش ظرفيت خط توليد كمپوست از دو خط 250 تني به ميزان

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده