رقابتی برای محیط زیستی های جوان در سال 2013

 اگر یک متخصص حوزه محیط زیست هستید و تاکنون اقدامات نوآورانه و مثبتی در این بخش به انجام رسانده اید (مشروط به دارا بودن حداکثر ۳۲ سال سن ) : فراخوان استعدادهای سبز ۲۰۱۳ را مشاهده نمایید.


Green Talents 2013


نوشته شده در: دسته‌بندی نشده