دعوت به حضور در مجمع عمومی انجمن

دوستان گرامی عضو انجمن کوه نوردان ایران

برای آن که انجمنی پویا و پرکار داشته باشیم، لطفا در مجمع عمومی ۱۸اردیبهشت ۱۳۹۲ شرکت کنید!

 همچنین از شما دعوت می شود برای عضویت در هیات مدیره‌ی بعدی که در مجمع عمومی انتخاب خواهد شد،  نامزد شوید یا افرادی را برای نامزدی پیشنهاد دهید.

تا این تاریخ تعدادی از اعضای انجمن برای عضویت در هیات مدیره نامزد شده‌اند که نام آنان در زیر درج می‌شود، از این دوستان خواسته‌ایم تا خلاصه ای از فعالیت هایشان را هم برای ما بفرستند تا با انتشار آن، دیگر اعضای انجمن، با سابقه‌ی آنان و برنامه‌شان برای دوره‌ی بعدی آشنا شوند.

کاندیداهای عضویت در هیات مدیره تا امروز عبارتند از:

خانم افسر شاندیزعضو دفتر تهران انجمن و باشگاه کوه‌نوردان آرش

خانم فاطمه زندحبیبیعضو دفتر تهران انجمن

سیامک شایان‌پورعضو دفتر تهران انجمن و باشگاه کوه‌نوردی و اسکی دماوند. خلاصه ی فعالیت های شایان پور را در اینجا ببینید.

محمدتقی بهره ور عضو دفتر تهران انجمن

ارژنگ محسنی – عضو انجمن در دفتر اسلام‌ شهر

محمد نوریعضو دفتر تهران انجمن و باشگاه کوه‌نوردان آرش

علی‌رضا حاصلی مشهدیعضو دفتر تهران انجمن و باشگاه کوه‌نوردی اسپیلت

اسماعیل رضاییعضو دفتر تهران انجمن و باشگاه کوه‌نوردان آرش

عزت عمرانیعضو انجمن در دفتر آمل

 

کاندیدای بازرسی

بهزاد ترکاشوند –   عضو دفتر تهران انجمن و باشگاه کوه‌نوردان آرش

 از همه ی اعضای انجمن در تهران و شهرستان‌ها، و از باشگاه‌ها و گروه‌های کوه‌نوردی درخواست می‌کنیم تا نماینده‌ی خود را برای عضویت در هیات مدیره آینده به همراه یک رزومه برای درج در سایت انحمن و چاپ بروشور انتخابات به دفتر انجمن بفرستند.