جشنواره کوه‌نوردی شامونی

 

نخستین جشنواره ی کوه نوردی شامونی، امسال از ۱ تا ۸ ماه ژوئن (۱۱ تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۲) برگزار می شود.

شرکت کنندگان با پرداخت ۶۰ یورو در روز از محل اقامت،
غذا و بالابر از جمله تله فریک «اگویی دو میدی» بهره مند خواهند شد. (هزینه
تله فریک به اگویی دو میدی، به تنهایی  ۵۸ بورو است)

در این ۸ روز امکان کوه نوردی، دیواره نوردی، یخ نوردی و حتی اسکی فراهم آمده است.

برای اطلاعات بیشتر به این آدرس سر بزنید  http://www.chamonixmountainfestival.com/