جشنواره‌ی گشایش مسیر در ارمنستان

logo

“Arev” Armenian Rock Climbing Festival, May 25-31 2013

جشنواره ی نخستین صعودها یا گشایش مسیر در ارمنستان
برای سومین سال برگزار می شود، امسال از ۲۵ تا ۳۱ ماه می ۲۰۱۳ (۴ تا ۱۰
خرداد ۱۳۹۲) .

هدف اصلی برگزارکنندگان  این جشنواره توسعه سنگ نوردی و
دیواره نوردی در ارمنستان است  و به همین دلیل هزینه ها در برابر خدمتی که
ارائه می شود از جمله محل اسکان، غذا و جابجایی های مورد نیاز، بسیار
مناسب است، ۱۹۵ یورو برای کل رویداد.

اعضای انجمن کوه نوردان ایران از تخفیف مخصوص بهره مند خواهند شد.

برای تازه کاران کلاس های آموزشی توسط سازمان فرانسوی SNAPEC  و با حمایت مالی PETZL برگزار خواهد شد.

آدرس سایت جشنواره  http://uptherocks.com/