توسط محیط زیست شهرستان کرج با متخلفين زنده گيري حيوانات وحشي در فصل زاد و ولد برخورد می شود.

زنده گيري نوزادان حيوانات وحشي پديده ناپسندي است كه متاسفانه هر سال با شروع بهار و آغاز فصل زاد و ولد حيات وحش رواج دارد. در اين زمان از سال، شكارچيان و فرصت طلبان با بي رحمي نوزادان تازه متولد شده حيوانات وحشي را كه توانايي چنداني در فرار ندارند تعقيب و زنده گيري مي كنند و اين نوزادان را ازداشتن مادر و فرصت تغذيه از شير آن محروم و بي بهره ميكنند بطوريكه پس از گذشت

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده