بلای جان مردم و گورها و طبیعت

چند روز پیش استاندار فارس گفته بود ۳۰۰ راس گورخر در نی‌ریز بلای جان مردم شده‌اند. اینان می‌خواهند در آن منطقه تحت حفاظت معدن‌کاوی انجام شود. سازمان محیط‌زیست هم سنگ‌اندازی می‌کند و می‌گوید گورخر داریم. پیشنهاد داده بود که مردم از گورها تیمار داری کنند.


رسیدن به منافع کوتاه‌مدت و

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده