روزهای سیاه تنها بازماندگان یوزپلنگ آسیایی در ایران

در حالیکه انتظار می رود شاهد افزایش توجه نسبت به سرنوشت یوزپلنگ ایرانی باشیم ولی ظاهراً شرایط بر عکس است و انتشار اخبار تاسف بار در مورد تنها بازمانده سریعترین پستاندار جهان در آسیا بیش از پیش شده است.

مهمترین خبر در یکماه گذشته، خبر استخراج  نفت در پارک ملی کویر است. پارک ملی کویر یکی از زیستگاههای اصلی یوزپلنگ ایرانی است و استخراج  نفت در این منطقه می تواند به نابودی این حیوان منجر شود.
از دیگر سو در هفته گذشته یک یوزپلنگ دیگر در نزدیکی منطقه حفاظتی توران هدف حمله سگهای گله قرار گرفت و کشته شد. این دومین یوزپلنگی است که طی کمتر از شش ماه گذشته به این شکل کشته می شود. حضور گله های گوسفند و بز به همراه سگ یکی از مواردی است که همواره برای یوزها مخاطره آمیز بوده است و هر از گاهی یوزها اسیر حمله سگهای نگهبان می شوند.
همچنین در هفته گذشته خبری در یکی از خبرگزاریها منتشر شد که در آن آمده بود یوزپلنگی با حمله به 120 گوسفند در روستای میرآباد شهرستان ریگان در استان فارس باعث تلف شدن 16 گوسفند و مجروح شدن 9 گوسفند دیگر شده است.
شکل و محتوای این خبر ایرادات و تناقضات فراوانی دارد و احتمال می رود این خبر اساساً جعلی باشد ولی با این حال می تواند سبب تشویش اذهان و وحشت عمومی از یوزپلنگ شود.
و آخرین خبر بد در مورد یوزپلنگ باید به خبر فروش علنی پوست یوزپلنگ در یک فروشگاه در ایران اشاره کرد. این خبر که توسط دیده بان حقوق حیوانات ایران منتشر شده است می تواند بیانگر رواج تجارت کثیف پوست این حیوان در ایران باشد و عاملی باشد برای نابودی هر چه بیشتر این حیوان.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده