اتلاف سالانه حدود 3 میلیارد تن غذا در جهان

دبیر هفتمین همایش ملی روز جهانی محیط زیست گفت: طبق آمار فائو سالانه یک تا 3 میلیارد تن غذا در جهان اتلاف می شود.روح الله نقدی پور در هفتمین کنفرانس روز جهانی
محیط زیست که پیش از ظهر چهارشنبه در دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان این
مطلب افزود: در حال حاضر برخورداری از محیط زیست سالم توسعه یافته ترین
موضوعی است که در حقوق بشر معاصر مطرح است و دولت ها متعهد می شوند که
شرایط طبیعی حیات را دچار تغییرات نامساعد نکنند و سلامت انسان و بهزیستی
جمعی را به مخاطره نیندازند.


به گفته وی یکی از زمینه های مهم در تامین سلامت انسان ها وضعیت تغذیه
آنها است و طبیعتا بهای تمام شده مواد غذایی می تواند یکی از تهدیدهای عمده
برای امنیت غذایی مردم جهان به شمار آید، لذا به نظر می رسد دولت ها با
دستور کار قرار دادن اقدامات جدی و افزایش زیرساخت های کشاورزی بهبود سیستم
های بازاریابی بکارگیری روش های منصفانه تر تجاری و ذخیره سازی مناسب مواد
غذایی موجب کاهش اثر این پدیده نامطلوب بر مردم خصوصا اقشار محروم و کم
درآمد باشند.


به گفته نقدی پور طبق آمار فائو سالانه یک تا 3 میلیارد تن در جهان غذا
اتلاف می شود و در دنیایی که 7 میلیارد نفر جمعیت دارد و جمعیت آن تا سال
2025 به 9 میلیارد نفر می رسد کاهش اتلاف غذا مساله ضروری است و اتلاف آن
از نظر اقتصادی، محیط زیستی و اخلاقی منطقی به نظر نمی رسد.


دبیر همایش هفتمین کنفرانس روز جهانی محیط زیست اظهار داشت: به این ترتیب
اتخلذ تصمیمات کلان بین المللی و پایبندی عملی تمام مردم جهان را ناگزیر
ساخته است که حتی نظام‌های سرمایه داری پرمصرف هم برای خروج از این بحران
به سمت فرهنگ قناعت کشیده شوند.


وی تصریح کرد: تقریبا 95 درصد اتلاف مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه
غیرعمدی بوده و در مراحل اولیه زنجیره عرضه و ذخیره سازی به دلیل محدودیت
های فناوری برداشت، ذخیره سازی، بسته بندی و نظام بازاریابی رخ می دهد.


نقدی پور با اشاره به شعار امسال روز جهانی محیط زیست «فکر کنید، بخورید،
اتلاف مواد غذایی را کاهش دهید»، افزود: تحقق این شعار همکاری تنگاتنگ دولت
ها و مردم را می طلبد و تشکل راهبردی برای عملی کردن این شعار مستلزم
برنامه ریزی غذایی است، لذا با بکارگیری روش های علمی در سیاست گذاری می
توان سیاست های نهادی، پژوهشی، آموزشی، حقوقی و حمایتی مورد نیاز را تدوین
کرد و آثار و نتایج مطلوب آن را به مرور و به طور ملموس در بخش های تولید،
توزیع، مصرف و ضایعات غذایی مشاهده کرد.


به گفته دبیر همایش هفتمین کنفرانس روز جهانی محیط زیست از آنجایی که
سرمایه گذاری ناکافی در بخش کشاورزی ناپایدار، بکارگیری سیاست‌های نادرست
کشاورزی و تجاری، افزایش چشمگیر تقاضا به دلیل افزایش جمعیت جهان، از دست
دادن زمین های قابل کشت، مهاجرت کشاورزان، دگرگونی آب و هوای جهان، عدم
بکارگیری دانش محیط زیستی چه در مرحله تولید و چه در مصرف مواد غذایی تبدیل
به یک روند در کشور ما شده است، می توان این موضوعات را عوامل اصلی ایجاد
چنین بحران هایی دانست.


وی با اشاره به اهمیت موضوع و وجود بستر غنی فرهنگی و دینی موجود در کشور
یادآور شد: در این برهه خاص با برگزاری هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط
زیست ایران در جهت نیل به اهداف سال حماسه سیاسی و اقتصادی امیدواریم گامی
مثبت از سوی نخبگان، خبرگان و محققان محیط زیستی کشور در راستای حل مشکلات و
معضلات برداشته شود./منبع

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده