یکصد و نهمین نشست ماهانه‌ی انجمن کوه‌نوردان ایران

یکصد و نهمین نشست انجمن کوه نوردان ایران

 

گزارش آیدین بزرگی و پویا کیوان از نخستین صعود زمستانی خط الراس پسنده کوه – خرسان شمالی

در نشست این ماه

 

موضوع :

در مورد انتخابات پیش رو (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲) 

در مورد جشنواره دیواره نوردی یافته (۲۰ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲)

خبرهای کوه نوردی

گزارش آیدین بزرگی و پویا کیوان از نخستین صعود زمستانی خط الراس پسنده کوه – خرسان شمالی «زمستان ۱۳۹۱»


زمان: چهارشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۲ از ساعت ۱۷ تا ۲۰

 مکان :
خیابان انقلاب –  دروازه دولت – نرسیده به بهار – خیابان خاقانی –
روبروی دانشگاه تربیت معلم – آمفی تاتر ستاد سازمان های مردم نهاد شورای
اسلامی شهر تهران

شرکت در نشست‌های ماهانه‌ی انجمن برای همگان آزاد است.