چرا در سايت سازمان محيط زيست در كنار خبر پلنگ،‌عكس يوز منتشر مي شود؟

تيرماه سال گذشه مطلبي در وبلاگم نوشتم راجع به فقدان اگاهي هاي زيست محيطي در بين مديران سازمان محيط زيست و به عنوان نمونه اشاره كردم كه حتي گاها فرق يوز پلنگ را از پلنگ نمي دانند! اما اين مطلب به ذائقفه برخي آقايان خوش نيامد اينقدر كه روابط عمومي اين سازمان در اقدامي غير متعارف مطلبي را به عنوان جوابيه در سايت رسمي نهاد تحت مديريت معاون رييس جمهور و رييس سازمان محيط زيست منتشر كرد و هر انچه خواستند نثار نگارنده كردند !

علي ايحال من هم جواب دادم و تاكيد هم كردم كه هنوزم معتقدم در اين سازمان خيلي ها هنوز فرق يوزپلنگ را از پلنگ نمي دانند ! همچنانكه برخي در اين سازمان نمي دانند مار يك جانور خزنده است! همچنانكه فرق فلامينگو را از درناي سيبري نمي دانند و نمي دانند زيستگاه يوز در ارتفاعات زاگرس مركزي نيست بلكه در دشت هاي مركزي ايران است!

حالا امروز سايت سازمان محيط زيست خبري منتشر كرده درباره پلنگ ايراني ! اما در كنار خبر، عكس يوزپلنگ را منتشر كرده است.

شايد به گواه عده اي اين اشتباه،‌ اشتباه زياد مهمي نباشد و تاثيري به حال يوز و پلنگ نداشته باشد ولي در عمل نشان دهنده ضعف آگاهي هاي عمومي نسبت به محيط زيست در اين سازمان است.

اگر در وزارت راه كسي فرق يوز را از پلنگ نداند و فرق دوزيست با خزنده را نداند و نداند قرقاول پرنده اي آبزي است يا خشكي زي و … مهم نيست. كسي هم خرده نمي گيرد!

اما در سازمان محيط زيستي كه يكي از اصلي ترين پروژه هاي بين المللي اش پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي است و نسل اش تا سر حد انقراض پيش رفته و زيستگاهش در بافق و توران و كوير در اختيار معدن كاوان و جاده سازان و دامداران و مجريان طرح هاي نفت و گازي است ، نشناختن پلنگ و يوز ايرادي بس بزرگ و گناهي نابخشودني است.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده