پای معدن کاوان روی خط قرمز جنگل

آغاز بهار سرآغاز دیگری برای معدن کاوی شده است، انعطاف در
مدیریت منابع طبیعی در ارتباط با فعالیت های جدید انسان در طبیعت، به منزله
وادادگی و عبور دادن از خط قرمزهای خسارت بار غیر قابل جبران است و به لحاظ وجود
رفتار تالی فاسد و سوداگری بر موضوع معدن و معدن کاوی، به هیچ وجه نمی توان رفتار
منعطف

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده