معرفی کتاب: Green Deen

نام کتاب : Green Deen : What Islam Teaches About Protecting the Planet


نویسنده : Ibrahim Abdul Matin


 ناشر: Berrett-Koehlerُ  – 2010 ابراهیم عبدالمتین درکتاب « دین سبز؛ آنچه اسلام درباره حفاظت از سیاره مان می آموزد» آموزه های دین اسلام درباره محیط زیست را بیان کرده و مسلمانان بخصوص مسلمانان امریکا را به توجه بیشتربه حفاظت ازطبیعت ترغیب می کند.


ابراهیم عبدالمتین درباره عنوان کتابش می گوید: واژه «سبز» دربردارنده کلیه مفاهیم 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده