معرفی دو کتاب راهنما درباره ی حفاظت از لایه ازون

 

  روش های صحیح کار در صنعت تبرید

 http://ar.scribd.com/doc/134464306/giz-good-practice

  عوامل پف دهنده فوم سازگار با محیط زیست(جایگزین های هیدرو کلروفلوروکربن ها)

http://envrc.mui.ac.ir/images/stories/pdf/giz%20foam%20-%20ebook%20version.pdf

 

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده