عنعنات رندان، دست افشانی مریدان

رندان جامع‌الاطراف در حوزه محیط‌زیست با كوشش‌های مدام از پشت مانیتور و رسانه‌های جمعی و تفریقی سعی می‌كنند در امر حفاظت كوشا باشند. غافل از این كه برای ورود به این حوزه باید آستین‌ها را بالا زد و وارد گود شد. اینان نه تنها با تمسخر، علم‌اندوزی را تخطئه می‌كنند كه خود را بحرالعلوم می‌دانند و در تمام زمینه‌ها صاحب‌نظر.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده