سکوت در برابر علت اصلی خشک شدن زاینده رود

سکوت در برابر علت اصلی خشکیدن زاینده رود

به بهانه همایش پایداری آب در رودخانه زاینده رود

مطلب وارده – از: مهران پوستی:
زاینده رود، مهم ترین رودخانه دائمی مرکز ایران، در سال 1379 با انتقال ناسنجیده و عجولانه تمام آب موجود در بستر آن (تا آخرین قطره) به استان یزد به طور کامل خشک شد. از آن زمان تاکنون، این رودخانه تنها در مقاطعی کوتاه و برای ساکت کردن موقتی صدها هزار کشاورزی که حق آبه آنان غصب شده دارای آب بوده است.
قرار بود انتقال مذکور پس از افتتاح تونل سوم کوهرنگ صورت بگیرد ولی متأسفانه به علت عجیب ترجیح منافع استان زادگاه رییس جمهور وقت، برای اولین بار و شاید پس از صدها هزار سال، این رودخانه زندگی بخش چنین بی رحمانه «خشکانده شد». تونل سوم کوهرنگ هم که هنوز افتتاح نشده است.
پس از انتقال مذکور بود که به تدریج دست اندازی های چهار محال هم به زاینده رود آغاز شد و مشکل را بدتر و پیچیده تر کرد. کاری که این بار با بهانه های مختلف از جمله دلیل کاملاً مردود قرار داشتن سرچشمه زاینده رود در این استان و متأسفانه با حمایت رییس جمهور فعلی صورت گرفته است.

سرانجام شورای شهر و شهرداری اصفهان سکوت غیر قابل توجیه 9 ساله خود را شکستند و در شهریور ماه 1388 همایشی تحت عنوان «بررسی بحران زاینده رود» توسط این نهادها برگزار شد. از آن موقع تاکنون نوک پیکان «حرف ها» متوجه چهار محال است. در نادرستی دست اندازی های چهار محال حرفی نیست ولی وقتی هیچ عکس العملی در برابر مشکل اصلی نشان داده نشده، وقوع مشکل بعدی هم غیر قابل پیش بینی نبود.
آنچه که به عنوان سؤالی بی پاسخ باقی مانده این است که چرا شورای شهر و شهرداری اصفهان، بلافاصله پس از آغاز فاجعه در سال 1379 (اگر «فرض» کنیم به وقوع پیوستن آن را پیش بینی نمی کردند) اقدامی نکردند؟ و اگر تشکیل همایش به عنوان یک «اقدام» فرض شود، چرا این اقدام با 9 سال تأخیر انجام گرفت؟

به عبارت ساده تر:
چرا در مقابل ریشه اصلی مشکل (انتقال آب به یزد) هیچ حرفی از سوی شورای شهر و شهرداری زده نمی شود؟ و مهم تر این که چرا جهت جلوگیری از ادامه انتقال غیر قانونی آب به یزد تا به حال هیچ اقدام حقوقی صورت نگرفته است؟
پس از اعتراضات شدید اخیر، طرحی من در آوردی تحت عنوان انتقال آب زاینده رود از طریق لوله برای کشاورزان شرق اصفهان (به جای انتقال طبیعی آب از بستر رودخانه) مطرح شده است. بعید نیست که با ادامه روش فعلی شورای شهر و شهرداری، با وقوع طرح من در آوردی مذکور حل مسأله زاینده رود باز هم سخت تر و پیچیده تر شود.
امید است که شورای شهر و شهرداری در همایش پنج شنبه تحت عنوان «پایداری آب در رودخانه زاینده رود» در برابر این سؤالات پاسخگو باشند.

توضیح: مطالب وارده مطالبی هستند که نقطه نظرات همراهان و خوانندگان وبلاگ است که با نام خودشان منتشر می شود.

پرونده زاینده رود در این وبلاگ

پرونده خشکی زاینده رود در این وبلاگ

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده