سيزدهمين كنگره علوم خاک ايران – بهمن 92


محورهاي همايش:
• ريزگرد ها و پيامد هاي آن
• پایش خاك ‏، آلودگي هاي نفتي و صنعتي
• آبخیزداری و مديريت آبخيز ها
• بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
• پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاك
• حاصلخيزي و تغذيه گياه
• فيزيك ، فرسايش و حفاظت خاك
• شيمي خاك
• فن آوري هاي نوين در علوم خاك
• تاثير تسهيلات بانكي بر بهره وري از اراضي

 

برگزار كنندگان: گروه خاكشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 30 مرداد 1392
تاريخ برگزاري همايش: 8 الی 10 بهمن 1392

سايت همايش: soilcongress13.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 3333915-0611
آدرس دبيرخانه: اهواز- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده کشاورزی-گروه خاکشناسی – دبیر خانه سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
محل برگزاري: اهواز
ایمیل: ahvaz@soilcongress13.ir

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده