سفر گاندو – 0

برگشته‌ام. با يک دنيا بو، مزه، رنگ، شنیده، گفته، آموخته، رابطه، حس، شادی، غم، رضايت، بيزاری، سبکی و حتی سنگينی، که هنوز تازه اند. به تدريج بعضی‌هاشان را اينجا می‌نويسم برای شما و برای خودم.

دسته‌بندی شده در: م.م یک معلم محیط‌ زیست, مغز مشغولی‌ها در سفر, مغزمشغولی‌های سبز (محیط‌زیستی)

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده