رفع تصرف اراضي منطقه ملي حفاظت شده البرز جنوبي توسط مامورين يگان حفاظت كشيك در ايام تعطيلات نوروز

به نقل ازپورتال اداره کل محیط زیست استان البرز : ماموران يگان حفاظت اداره حفاظت محيط زيست شهرستان كرج موفق به شناسايي و آزادسازي 1000 متر مربع از اراضي حفاظت شده البرز جنوبي كه توسط افراد سودجو تصرف گرديده بود، شدند. مهندس فردين حكيمي رئيس اداره حفاظت محيط زيست كرج در اين باره گفت: حفاظت از اراضي ملي حفاظت شده از اولويت‌هاي اصلي اين اداره بوده و انجام گشت و كنترل و نظارت شبانه‌روزي نيروهاي يگان حفاظت در چهار پاسگاه حفاظتي مستقر در بخش آسارا به منظور حفظ و حراست از عرصه‌هاي ملي منطقه حفاظت شده البرز جنوبي از مهم‌ترين اقدامات اين اداره در زمينه حراست از عرصه‌هاي ملي علي الخصوص در ايام تعطيلات نوروز مي باشد.

مهندس حكيمي افزود: متخلفين قصد داشتند با غرس نهال در بخشي از اراضي حفاظت شده به مساحت تقريبي 1000 متر مربع و صحنه سازي هاي مرسوم، اراضي موصوف را تصرف و در تملك خود درآورند كه با شناسائي دقيق و حضور به موقع مامورين زحمتكش يگان حفاظت اين اداره (در قالب كشيك ايام تعطيلات نوروز) ، اين نيت سود جويانه محقق نشده و اراضي متصرفه به منطقه حفاظت شده باز گردانده شد.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان كرج خاطر نشان كرد: مأموران يگان حفاظت اين اداره ضمن گشت شبانه‌روزي در مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست، با حساسيت ويژه اي موضوع دخل و تصرف ، تجاوز و تخريب در اراضي منطقه حفاظت شده را پيگيري خواهند نمود و در صورت مشاهده هرگونه تصرف و تجاوز به اراضي ملي حفاظت شده، با تنظيم صورتجلسه تخلف و صدور اخطاريه مبني بر رفع تصرف و يا ارائه اسناد و مدارك مربوطه، در صورت عدم تمكين به اخطاريه صادره، با تشكيل پرونده قضايي، متخلفين مذكور جهت تعقيب و پيگرد قانوني، به مراجع محترم قضايي معرفي خواهند شد.
مهندس حكيمي با اشاره به اهميت تعامل و مشاركت عمومي در امر حفاظت از عرصه‌هاي ملي، افزودند: از همه مردم به ويژه ساكنان محلي در اطراف مناطق حفاظت شده تقاضا داريم به منظور جلوگيري از تصرف و تخريب غير قانوني اراضي ملي و حفظ اين ميراث گرانبها، كه طبق اصل پنجاهم قانون اساسي وظيفه ورسالتي عمومي و همگاني مي باشد، مامورين يگان حفاظت اين اداره را ياري دهند.

در صورت مواجه شدن با هر گونه تصرف غير مجاز اراضي ملي حفاظت شده، موضوع را در اسرع وقت به يكي از واحد هاي محيط باني مستقر در محور كرج چالوس اعلام نمايند و يا با شماره تلفن هاي (سرپرستي منطقه حفاظت شده البرز جنوبي 35353385، 35270045 و اداره محيط زيست كرج 32504962 026)تماس حاصل نمايند.

 
نوشته شده در: دسته‌بندی نشده