دکتر منصور پاره کار به دیار باقی شتافت


دوست و همکار عزیزم دکتر منصور پاره کار ما را برای همیشه ترک کرد. خداوند روح او را قرین رحمت سازد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده