دوره آموزشی مدیریت پایدار پسماند- باکو

مرکز مهندسی زمین دانشگاه کلمبیا با همکاری مرکز تحقیقاتی و فناوری تبدیل پسماند به انرژی (یونان) و “Tamiz Shahar” JSC  دوره آموزشی ۵ روزه تحت عنوان «تبدیل پسماند به انرژی به عنوان یک بخش اساسی در مدیریت پایدار پسماند» را برگزار می کند.  ( The case of Baku city/ Azerbaijan)


Sustainable Waste Management – International Workshop and Study Tour


“Waste to Energy as an Integral Part of Sustainable Waste Management. The case of Baku city.” For more: http://www.tamizshahar.az/seminar

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده