جايزه كنفرانس حاميان زمين

جايزه كنفرانس حاميان زمين


ويژه سازمان هاي مردم نهاد و فعالان
محيط زيست

كنفرانس حاميان زمين با رويكرد مقابله با تغیییرات آب و هوایی
و به منظور هم انديشي بين صاحبنظران و مديران تصميم ساز، در خصوص جهت گيري به سوي
اقتصاد كم كربن و مديريت انتشار گازهاي گلخانه اي برگزار مي گردد. همزمان با
برگزاري اين كنفرانس يك مسابقه نيز براي سازمان هاي مردم نهاد و فعالان محيط زيست
كه فعاليت هايي را در زمينه تغييرات اقليمي انجام داده اند درنظر گرفته شده است كه
در آن از طرح هاي برگزيده تقدير بعمل مي آيد
.

فعاليت هاي انجام شده مي تواند شامل
موارد زير باشد
:


*
ابداعات، اختراعات و
طرح هايي كه در جهت جلوگيري از آلودگي يا تخريب محيط زيست بويژه در زمينه تغييرات
اقليمي باشد
.


* خلاقيت ها و ابتكاراتي كه با اجراي آن بتوان از روند پيشرفت
تغييرات اقليمي جلوگيري كرد
.


* ارائه طرح هاي علمي كه موجب نجات گون ههاي جانوري و گياهي (در
معرض خطرات ناشي از تغييرات اقليمي بويژه گونه هايي كه
در مناطقي با تغييرات اقليمي بالا زندگي
مي كنند) شود
.


*دفعاليت هايي كه به سبب آن دانش محيط زيستي جامعه (علي الخصوص در
زمينه تغييرات اقليمي) ارتقاء يافته و اين فرهنگ درسطحي فراگير اشاعه يابد. (شامل:
عكس، فيلم، مقاله، داستان، شعر، وبلاگ و سايت و
)

فرم شرکت در مسابقه را می تونید دانلود کنید.نوشته شده در: دسته‌بندی نشده