تکثر و تکرار بدبختی و مصیبت

سیل روان می‌شود، تعجب می‌کنیم و سوگوار می‌شویم. زلزله می‌آید، تعجب می‌کنیم و سوگوار می‌شویم. توفان خانه‌کن از راه می‌رسد، تعجب می‌کنیم و سوگوار می‌شویم. همه می‌دانیم ایران روی گسل است و هر لحظه امکان دارد هُرست آوار بلا را بشنویم اما خانه‌های‌مان را از خشت و گل می‌سازیم. می‌دانیم گیاهان را ریشه‌کن و بن‌کن کنیم باران، سیل می‌شود اما اهمیتی نمی‌دهیم و نمی‌دهند. چرای دام بیش از اندازه، چوب‌بری، بوته‌کنی، قاچاق چوب و آتش زدن جنگل و مرتع برای چند متر زمین بیشتر کماکان و البته با شتاب ادامه دارد. 

نگاهی کوتاه به این اخبار شاید چشمان‌مان را باز کند به روند تخریبی که در پیش گرفته‌ایم:

۱- سیل در 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده