تهرانی که دوست دارم!

روزهای نورزوزی، فرصتی است که تهران را زیباتر ببینیم؛ شهری که در روزهای غیرتعطیل در آمیزه ای از ترافیک سنگین و دود و صدا غرقه است و نمی توان زیبایی ها و اصالت های آن را دید.

شگفت آور است که تهران نشینان غوطه ور در این آلودگی، در نوروز هم به سفر می روند تا در جاده ها و شهرهای شلوغ و مسافرزده از دود بی نصیب نمانند! در زیر، چند عکس را می بینید که در نوروز، در تهران گرفته ام.

زندان قصر (که به موزه بدل شده)

 

 

موزه ی آبگینه- خیابان سی تیر

 

مسجد سپهسالار

مسجد سپهسالار

 

 در کاخ گلستان با درخت صد و چند ساله

 

نقاشی دیواری- خیابان افسریه

 

دبیرستان البرز- خیابان انقلاب

 

تابلوی توچال- کار کمال الملک- موزه ی ملک

 

خانه ای در خیابان جمهوری

 

خانه ی سینما- خیابان وصال