برای عضويت در هيات مديره‌ی آينده، نامزد شويم يا پيشنهاد نامزد دهيم!

اعضای گرامی انجمن؛


براي آن كه انجمني پويا و پركار داشته باشيم، لطفا براي عضويت در هيات
مديره‌ی بعدی كه در مجمع عمومي ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ انتخاب خواهد شد،
حداکثر تا روز یک‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۲ ، نامزد
شويد يا افرادي را براي نامزدي پيشنهاد دهيد.

براي اين منظور، مي‌توانيد به دفتر انجمن تلفن بزنيد (۶۶۷۱۲۲۴۳، ساعت ۱۰
تا ۱۷ شنبه تا چهارشنبه)، فكس بفرستيد (۶۶۷۱۲۴۲۱) با ایمیل بزنيد (info@alpineclub.ir).

در اين ارتباط، دو نشست در روزهای ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ و ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ و برای هم‌انديشي با حضور شماری از اعضای انجمن داشتيم.
تا این تاریخ تعدادی از اعضای انجمن برای عضویت در هیات مدیره کاندیدا
شده‌اند که نام آنها در زیر درج می‌شود، از این دوستان خواسته‌ایم تا
رزومه‌ای هم برای ما بفرستند تا با انتشار آن، دیگر اعضای انجمن با سابقه‌ی
آنها و برنامه‌شان برای دوره‌ی بعدی آشنا شوند.
کاندیداهای عضویت در هیات مدیره تا امروز ۹۲/۲/۱۰ عبارتند از:

فاطمه زندحبیبی
سیامک شایان‌پور – باشگاه کوه‌نوردی و اسکی دماوند
محمدتقی بهره ور
محمود بهادری
ارژنگ محسنی – نماینده‌ی انجمن در اسلام‌ شهر
محمد نوری – باشگاه کوه‌نوردان آرش
علی‌رضا حاصلی مشهدی – باشگاه کوه‌نوردی اسپیلت
اسماییل رضایی – باشگاه کوه‌نوردان آرش
عزت عمرانی
بهزاد ترکاشوند – کاندیدای بازرسی – باشگاه کوه‌نوردان آرش

از تمامی اعضای انجمن در تهران و شهرستان‌ها، و از باشگاه‌ها و گروه‌های
کوه‌نوردی درخواست می‌کنیم تا نماینده‌ی خود را برای عضویت در هیات مدیره
آینده به همراه یک رزومه برای درج در سایت انحمن و چاپ بروشور انتخابات به
دفتر انجمن بفرستند.

رییس هیات مدیره
عباس ثابتیان

منبع: سایت انجمن کوه نوردان ایران