ببری که ببر نبود

ببری خان را علاقمندان به تاریخ می‌شناسند. معرفی موجز و مختصر ببری‌خان را در ادامه می‌خوانید. این متن نوشته کوشان مهران است که دو حوزه تاریخ و محیط‌زیست را به هم پیوند زده است:

ببری خان، همواره با کالسکه ویژه

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده