ايفاي نقش ملي در سند بين المللي توسعه پس از 2015

دكتر زكريا يازرلو خبر داد: گزارش تحليلي ملي كشور براي تدوين دستور كار توسعه پس از 2015 به سازمان ملل ارائه مي گردد.


 به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست (پام): وي با بيان اينكه يكي از دستاوردهاي اصلي كنفرانس ريو+20 در ژوئن 2012 ، دستور كار توسعه پس از 2015 و اهداف توسعه پايدار SDG مي باشد،كشورهاي عضو متعهد شدند در فاصله ريو+20 تا 2015 ” به ايجاد يك فرآيند بين الدولي فراگير ، شفاف و باز براي تمام ذينفعاندرخصوص اهداف توسعه پايدار، با رويكرد گسترش و بسط اهداف جهاني توسعه 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده