اقدامات ادارات محیط زیست شهرستانهای استان البرز در روز طبیعت

توزيع 2 هزار كيسه زباله و بروشوردر بين گردشگران در روز طبيعت در شهرستان كرجحوزه استحفاظي شهرستان طالقان پذيراي ميهمانان وگردشگران نوروزي درروزطبيعت بود


توزيع كيسه زباله در حوزه استحفاظي شهرستان نظرآباد در روز انس با طبيعت


توزيع 5 هزار كيسه زباله در بين گردشگران در روز طبيعت درحوزه استحفاظي شهرستان ساوجبلاغ

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده