از باغ ویلا تا زمین مرده

عنوان زمین مرده هم
به لیست عناوین زمین اضافه شده است، یا ابتکار عمل و خلاقیت آقایان بسیار بالاست
یا عضو فرهنگستان علوم هستند و با کلمه موات مشکل داشتند و برای استفاده از کلمه
ای فارسی از عنوان زمین مرده استفاده نمودند.

احیای زمین طرفداران
زیادی دارد و ای کاش این طرفداران فارغ از منافع شخصی یا طیفی یا صنفی در پی احیای
اراضی رها شده- بایر- اعراضی  بودند و برای
مسکن مقاوم و مطلوب بافت قدیمی و خالی از سکنه را احیا می کردند و تقاضای واگذاری
زمین جدید نداشتند

در حالیکه اساساً  امر احیا تحت فعالیت

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده