ادامه ی گفت و گوی داغ سبز در قالب مناظره ی علمی

سلام بر دوستان سبز اندیش
بعد از وقفه ای که در انتشار گفت و گوی داغ سبز اتفاق افتاد، مدتی است که برنامه ی دیگری با عنوان مناظره ی علمی و با موضوعات محیط زیستی شروع شده است. دلیل اعلام دیر هنگام آغاز این سلسله برنامه ها این بود که خواستیم مطمئن شویم که ادامه دار هست یا خیر، که به نظر می آید چنین باشد.
همچنان محمد درویش کارشناس برنامه ی مناظره علمی است و من به عنوان سردبیر و مجری همراه شما و این برنامه هستم. و اما مناظره های علمی ما تا الان عبارتند از:


یوزپلنگ ایرانی در مناظره ی محمد درویش – هوشنگ ضیایی

بحران آب شیرین در مناظره ی مهدی میرزایی – معصومه ظفرنژاد قسمت اول

بحران آب شیرین در مناظره ی مهدی میرزایی – معصومه ظفرنژاد قسمت دوم

شکار حیوانات در مناظره ی محمد درویش – کوشان مهران قسمت اول

شکار حیوانات در مناظره ی محمد درویش – کوشان مهران قسمت دوم

بحران آب اصفهان و یزد در مناظره ی محمد درویش – مهندس غفوری (مدیر عامل آب منطقه ای یزد) قسمت اول

بحران آب اصفهان و یزد در مناظره ی محمد درویش – مهندس غفوری (مدیر عامل آب منطقه ای یزد) قسمت دوم

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده