آیین نامه اجرایی قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان مناطق و موزه های طبیعی ابلاغ شد.

به گزارش سبزپرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون اخذ ورودیه از بازدید کنندگان پارکها و موزه های تاریخ طبیعی –مصوب 1367- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است در قبال ارائه خدمات و تسهیلات برای بازدید، توقف و استفاده از موزه های تاریخ طبیعی، نمایشگاه ها و مناطق تحت اختیار سازمان موضوع بند”الف” ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، از بازدیدکنندگان و استفاده کنندگان و دریافت کنندگان خدمات از طریق صدور بلیط، وجه دریافت کند.


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده