توصیه هایی برای حفاظت از طبیعت و حیات وحش در روز سیزده به در

نوروز، جشن آغاز بهار است و «سیزده به در» روز بزرگداشت طبیعت. ایرانیان در آخرین روز از روزهای نوروزی به دامن طبیعت می روند و این روز را در کنار خانواده و دوستان به شادی می گذرانند. سیزده به در علاوه بر آنکه بهانه ای برای شادمانی و لذت بردن از طبیعت است به عنوان یک جشن و آئین باستانی نیز مورد توجه است، چنانکه بنیاد جهانی میراث پاسارگاد در سال 2010 با ارسال نامه ای به یونسکو خواهان ثبت این روز به عنوان «کهن ترین روز گرامی داشت طبیعت در جهان» شده است.با همه این شرایط، شوربختانه در سالهای گذشته شاهد هستیم که سیزده به در به روز آزار طبیعت تبدیل شده است و زباله های برجا مانده در طبیعت و یا آتش سوزی هایی که در اثر سهل انگاری هموطنانمان بوجود می آید ضررهای جبران ناپذیری را به طبیعت رنج دیده کشور وارد می کند. در ادامه این  ... “توصیه هایی برای حفاظت از طبیعت و حیات وحش در روز سیزده به در”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

تأثیربهره برداری از جنگل ها و مراتع در تعیین ضریب حفاظتی – 3

یک مساحتی از جنگل که دارای ضریب حفاظتی قابل قبول است، متشکل از پایه های جوان تا مسن در سنین مختلف و از انواع گونه های جنگلی است . اما سطحی دیگر از جنگل که دارای ضریب حفاظتی قابل قبول نیست، متشکل از پایه های جوان تا مسن در و متراکم بوده و فاقد برنامه پرورش جنگل است و تحت رقابت نوری با خشک کردن بسیاری از پایه ها مواجه خواهد بود و بدین ترتیب، این سطح از جنگل با  مواد خشک انباشت شده درخود با ریسک حریق مواجه است. یک عرصه جنگلی با پایه های مسن و فرتوت  ... “تأثیربهره برداری از جنگل ها و مراتع در تعیین ضریب حفاظتی – 3”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده