سال نو را از خود آغاز کنیم

ما در سرزمینی زیست میکنیم که در قرون مختلف در رسای پاکی و پاکیزگی سرآمد همه ادیان و رسولان بوده ایم.حال چه میشود که خیلی بی تفاوت به بهای شروع فصل نو و آغاز بهار ، بجای دوستی با طبیعت ناخواسته به جنگ با طبیعت میرویم.در هنگام سفر به هر طریق ممکن محیط زیبای خود را آلوده میکنیم.زباله هائی که از خودرو به بیرون میاندازیم یا در طبیعت باقی میگذاریم، یا در سطح معابر و حاشیه رودخانه ودریاچه ….میاندازیم .ما اینگونه خواسته یا ناخواسته، زیبائی طبیعت را به زشتی بدل میکنیم. چرا هنوز یاد نگرفته ایم بجای خرد کردن شاخ وبرگ درختان برای بر پا کردن سور منقل و کباب  از دیگر روشها برای این کار بهره برد. چرا برای رسیدن به طبیعت سر سبز اصرارداریم خودرو خود را تا دل مرتع وجنگل جلو ببریم.بی آنکه کمی زحمت پیاده رفتن را به خود بدهیم؟ ما اگر وارث منشورکورش کبیر هستیم  ... “سال نو را از خود آغاز کنیم”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

سال نوی خود را با سفر آغاز کنید.

بالاخره درست شد. سفر … سفر … سفر … می‌روم یک جایی بین ایرانشهر و چابهار. می‌خواهم بروم راهنمای مسافران نوروزی بشوم که وقتی می‌آیند گاندوها را ببینند سیخ به جانشان نکنند! دو سال پیش آن طرف‌ها بودم. از زابل رفتیم تا چابهار و کلی سوراخ و سنبه را گشتیم. اما آن روزها تازه آغاز برزخ بود و من اینجا فقط از برزخ نوشتم، نه از سفر. آن سفر من را نجات داد. با همسفرانی که نه من می‌شناختمشان و نه آن‌ها من را می‌شناختند. تنها بودم و این تنهایی را احتیاج داشتم. آن روزهای اول، روزهای انتظار کشنده و بی‌خبری بود و باید دور می‌بودم و سرم به چیزی گرم می‌بود. تصادف عجیبی بود که پیش از شروع برزخ تصمیم گرفته باشم بروم به سرزمینی که اینقدر شیفته‌اش هستم و بعد همین سرزمین نجات دهنده من بشود. سال تحویل را در سراوان بودیم. هیچ وقت چنین سال تحویلی با  ... “سال نوی خود را با سفر آغاز کنید.”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده