تصویر نوروزی موتور جستجوگر بینگ و حسرت نوروزی ما

موتور جستجوگر بینگ (Bing) به مناسبت نوروز، پس زمینه صفحه اصلی خود را به تصویری از زاینده رود پر آب و سی و سه پل اختصاص داده است.زاینده رود اکنون خشک است و حال و روز سی و سه پل بواسطه خشکی زاینده رود و عبور تونل مترو از زیر آن خوش نیست. دیدن این تصویر حسرتی بزرگ بر دل ها می نشاند. تصویر نوروزی بینگ در حالی به زاینده رود پر آب اختصاص یافته که هموطنانی که در روزهای نوروز به اصفهان می روند با بستر خشک زاینده رود روبرو می شوند. ای کاش می فهمیدیم اصفهان به زاینده رود و سی و سه پل زنده است و مترو و صنایعی که آب زاینده رود را می بلعند در نگاه دیگران ارزشی ندارد. مطالب بیشتر برای مطالعه:– پرونده زاینده رود در این وبلاگ– پرونده مترو اصفهان  ... “تصویر نوروزی موتور جستجوگر بینگ و حسرت نوروزی ما”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده