امسال نیز همه با هم با «ساعت زمین» همراه شویم

امسال نیز همه با هم روز 3 فروردین ( 23 مارچ ) از ساعت 8/30 شب به مدت یک ساعت چراغ ها و وسایل غیر ضروری برقی را خاموش می کنیم.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده