«ساعت زمین»، ایده ای فراتر از یک ساعت برای زمین

محیط زیست انسان ها مرز ندارد و بر همین اساس حفظ محیط زیست وظیفه ای جهانی و همگانی است. هر چه بیشتر و بهتر با جهانیان همراه و همگام باشیم، بهتر می توانیم برای کمک به یگانه زیستگاهمان زمین کوشش کنیم. شوربختانه در سالهای گذشته به دلایل اجتماعی و سیاسی فاصله ای بین کوشش های اجتماعی برای حفظ محیط زیست بین شهروندان ایرانی و شهروندان دیگر نقاط جهان شده است. در این میان همزمانی برخی مناسبت های معروف جهانی با اعیاد و تعطیلات رسمی در ایران مزید بر علت شده است و از رونق این روزها در ایران کاسته است. روز جهانی محیط زیست مصادف با تعطیلات 14 و 15 خرداد است . ضمن اینکه روز جهانی آب در دوم فروردین و روز جهانی ساعت زمین هم عموماً در تعطیلات نوروزی است (شنبه آخر ماه مارس).

مناسبت هایی همچون «ساعت زمین» بطور ویژه و خاص برای مشارکت شهروندان ایجاد شده اند. هدف از این روز جلب توجه ساکنان زمین در خصوص مشکلات و گرفتاریهای زمین است. این برنامه اگر چه برای نخستین بار با هدف جلب توجه نسبت به کاهش مصرف سوخت و استفاده از سوختهای پاک در جهت کاهش گرمایش جهانی ایجاد شد ولی شاهد هستیم که در یکی دو سال گذشته و بویژه امسال جنبه ای فراتر از ایده اولیه خود را گرفته  و شعارهای عمومی محیط زیستی نظیر عدم استفاده از پلاستیک، توجه به زیست بوم ها و درختکاری به آن افزوده شده است. شعارهایی که پیش از این بصورت عمومی و کلی در روز جهانی زمین شاهد آن بودیم.
شوربختانه بنا به دلایلی که در ابتدا بیان شد «ساعت زمین» آنچنان که باید در ایران شناخته نشده است و بسیاری از هموطنانمان با این مساله غریبه هستند. در زمانه تعطیلی و انزوای بسیاری از سازمانهای غیردولتی زیست محیطی و در شرایطی که توجه به محیط زیست جزو اولویت های درجه چندم رسانه های تاثیر گذار وطنی محسوب نمی شود، تبلیغ و ترویج روزهایی مناسبت هایی مثل ساعت زمین بر عهده فضای مجازی و همه ی دوستداران زمین است.
فراموش نکنیم، اگر چه شاید یک ساعت خاموشی وسایل غیر ضروری در سال تاثیری در بین 8760 ساعت سال نداشته باشد اما همین می تواند نقطه شروعی برای کمک به زمین باشد. همین تعهدات کوچک می تواند زمینه ساز تعهدات بزرگ باشد.
پس نوروز امسال، در سوم فروردین، همه با هم، در هر جایی هستیم، اگر مهمان یا میزبان هستیم برای یک ساعت وسایل غیر ضروری برقی را خاموش کنیم.

پرونده ساعت زمین در این وبلاگ

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده