جدال جنگلهای کرمان و خشکسالی، ریه های کویر در انتظار هوای تاز

استان کرمان دارای اقلیم متنوعی است که تحت تاثیر مجاورت با کویر قرار گرفته است در این استان علیرغم ظاهر کویریش اقلیمهای متفاوت وجود دارد و به فراخور شرایط آب و هوایی برخی مناطق استان دارای ذخیره گاههای جنگی وسیع و قابل توجه در جنوبشرق کشور می باشند که از این میان می توان به وجود جنگلهای گرمسیری و سردسیری اشاره کرد. بزرگترین ذخیره گاه جنگلهای کهور خاورمیانه در ریگان و فهرج قرار دارد از سوی دیگر جنگلهای وسیع انار شیطان و بنه در جنوب کرمان قرار دارند و جنگلهای انبوه بادام کوهی و بنه در بافت که بزرگترین پهنه جنگلی جنوب شرق کشور محسوب می شوند. جنگلهای گرمسيری و نواحی خشک بيابان شامل درختان گز، تاق، قيچ ، کُنار، کُهور، بادام کوهی و اُکاليپتوس که به طور طبيعی در منطقه می رويند و جنگلهای سردسيری که عبارتند از درخت بِنه، اَلُوک،گَوَن که البته طی سالهای اخیر شاهد افزایش پیوند  ... “جدال جنگلهای کرمان و خشکسالی، ریه های کویر در انتظار هوای تاز”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

جدال جنگلهای کرمان و خشکسالی/ ریه های کویر در انتظار هوای تاز

استان کرمان دارای اقلیم متنوعی است که تحت تاثیر مجاورت با کویر قرار گرفته است در این استان علیرغم ظاهر کویریش اقلیمهای متفاوت وجود دارد و به فراخور شرایط آب و هوایی برخی مناطق استان دارای ذخیره گاههای جنگی وسیع و قابل توجه در جنوبشرق کشور می باشند که از این میان می توان به وجود جنگلهای گرمسیری و سردسیری اشاره کرد. بزرگترین ذخیره گاه جنگلهای کهور خاورمیانه در ریگان و فهرج قرار دارد از سوی دیگر جنگلهای وسیع انار شیطان و بنه در جنوب کرمان قرار دارند و جنگلهای انبوه بادام کوهی و بنه در بافت که بزرگترین پهنه جنگلی جنوب شرق کشور محسوب می شوند. جنگلهای گرمسيری و نواحی خشک بيابان شامل درختان گز، تاق، قيچ ، کُنار، کُهور، بادام کوهی و اُکاليپتوس که به طور طبيعی در منطقه می رويند و جنگلهای سردسيری که عبارتند از درخت بِنه، اَلُوک،گَوَن که البته طی سالهای اخیر شاهد افزایش پیوند  ... “جدال جنگلهای کرمان و خشکسالی/ ریه های کویر در انتظار هوای تاز”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

سکونت گاه های غیررسمی معضل مدیریت شهری !(5)

در ادامه سری مطالب با موضوع حاشیه نشینی معضل مدیریت شهری و در بخش پنجم به انواع طرح های بهسازی در سکونت گاه های غیررسمی می پردازم . ا نواع طرح های بهسازی : ا لف – ایجاد و یا بهسازی زیرساخت های اولیه : بخشی از سکونت گاه های غیررسمی دارای حداقل های ایمنی سکونتی هستند . در این مناطق زیر ساخت های اصلی برای زندگی مانند معابر ، بهداشت ، فاضلاب ، آب و مسائل زیست محیطی و اجتماعی یا وجود نداشته و یا بصورت غیر اصولی و غیر ایمن ایجاد گردیده اند .  ... “سکونت گاه های غیررسمی معضل مدیریت شهری !(5)”

ادامه ←

فروش سمندرلرستانی در بازار را گزارش کنید

دیده بان حقوق حیوانات: با توجه به نزدیکی به پایان سال فروش گونه در خطر انقراض سمندر لرستانی آغاز شده است.جهت مقابله با این تجارت غیر قانونی و مضر به حال جانداران هرگونه فروش انبوه سمندر لرستانی (و کردستانی)، انواع مار (آبی و غیر آبی)، لاک پشت (برکه ای و غیر) را همراه با آدرس دقیق فروشنده از طریق ایمیل (RESCUE@ARW.IR)گزارش کنید.پس از اعلام مبلغ جدید ضرر و زیان ۲۰۰ هزار تومانی در نظر گرفته شده برای سمندر لرستانی، امسال آمار فروش این دوزیست منحصر به فرد کاهش قابل توجهی داشته است، با این حال هنوز هم گزارش هایی از فروش قاچاق سمندر وجود دارد.با توجه به جذابیت ظاهری و رفتاری این حیوان، امکان نگهداری آن توسط افراد ناآگاه زیاد است. در صورت آشنایی با چنین افرادی، برای بازگرداندن این جانور به طبیعت با برخوردی متین وی را توجیه کنید.سال گذشته و در چهارمین سال پیاپی ، جمعا فروش بیش  ... “فروش سمندرلرستانی در بازار را گزارش کنید”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده