گاوخونی؛ گاوی که دیگه نه شیر داره نه پستون!

گاوخونی این روزها آب ندارد و زاینده رودی نیز وجود ندارد که این تالاب تشنه را سیراب کند….

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده