گامی رو به جلو برای حفظ میراث طبیعی

در روزهای پایانی سال 91 یعنی هنگامی که همه مردم مشغول تمیز کردن خانه ها و یا خرید نوروز بودند، عده ای از فعالان محیط زیست و همچنین تلاشگران حوزه فرهنگ به وسیله ارسال چند پیامک به سمت جنوب شهر خرم آباد حرکت کردند تا کمی از بار آلودگی این منطقه تاریخی را بکاهند؛ محلی که گویا سالهاست به دست فراموشی سپرده شده و اگر دغدغه عده ای از فعالان شهر نباشد، یکی از تاریخی ترین پل های ایران با زباله و نخاله همرنگ خواهد شد !

این در حالیست که آلودگی رودخانه خرم آباد در جنوبی ترین قسمت آن با انواع و اقسام زباله ها و فاضلاب آن قسمت از شهر پیوند خورده تا بدین ترتیب رهاورد این رودخانه برای پایین دست خرم آباد چیزی جز بیماری و آلودگی تصویری نباشد. این در حالیست که آلودگی آب تنها مشکل محیط زیست منطقه جنوب شهر خرم آباد یعنی جایی که یکی از پل های تاریخی این سرزمین در آنجا واقع شده نبوده و سالهاست که نخاله های ساختمانی شهر بی هیچ گونه نظارتی در این محله ریخته شده و چهره نازیبایی را شکل داده است.

خوشبخاته در روزهای پایانی سال پاکسازی منطقه پل شکسته به همت موسسه مردم نهاد متارخ انجام شد و حاصل آن پیوستن عده ای از مردم و فعالان عرصه فرهنگ و محیط زیست برای پاکسازی این منطقه تاریخی شد؛ در این بین تنها نهادی که برای کمک به منطقه آمد ماشین های های شهرداری خرم آباد بود که با دستور شهردار به کمک آمدند تا زباله های جمع آوری شده را با خود ببرند.

جای بسی تاسف است که چنین منطقه ای که می تواند نقطه جمع شدن گردشگران و دوستداران تاریخ و تمدن لرستان شود این چنین به حال خود رها می شود؛ امیدواریم با چنین حرکت هایی همه ما بیش از پیش در نگهداشت میراث تاریخی و طبیعی خود کوشا باشیم.

به هر روی همه تلاش فعالان عرصه محیط زیست و فرهنگ کهن لرستان حفاظت از میراث تاریخی و طبیعی این سرزمین است که همواره با تمام توان خویش به میدان می آیند و نخواهند گذاشت این میراث عزیز به همین سادگی از بین برود…

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده