کـافــه گــربــه در ژاپــن

ژاپنی ها ملتی هستند که به گربه ها علاقه بسیار زیادی دارند. فقط در شهر توکیو بیش از 70 (کافه گربه) وجود داره. یعنی کافی شاپ هائی که مردم میتواننداوقات خود را در آنجا با خوردن قهوه و ناز و نوازش گربه ها بگذرانند.
اولین (کافه گربه) در سال 1998 در تایوان شروع به کار کرد.
در این کافی شاپ ها گربه ها…