کافه کوه اسفند…درکنار دوستی ها

روزهای پایانی سال به
سرعت می گذرد گویی آسمان ساعت شنی اش را با سرت دور سرش می چرخاند..لحظه ها
می گذرند و می رسد آخرین پنجشنبه ی سال و رویای بودن در کنار دوستان و یک
جرعه چای داغ در هوای سرد ِ کافه محمد تهرانی…

در آخرین پنجشنبه سال ساعت ۳ در کافه محمد تهرانی خواهیم بود.

پ ن: دوستان جای مرا خالی کنید – روز ۵شنبه به سفر می‌روم