وقت تحریم نیست، فرصت آموزش است/سونوشت مبهم 120 میلیون قطعه ماهی زینتی در کشور

با اینکه بحث تحریم ماهی قرمز همچنان داغ است اما برخی از حامیان حیوانات کماکان معتقدند که راه نجات ماهی قرمز آموزش صحیح مردم است. از آنجائیکه بررسی های میدانی نشان داده سطح دانایی مردم نسبت به نحوه نگهداری از ماهی قرمز بسیار کم است از اینرو، آموزش مردم سبب می شود رفتار بهتری با این حیوان داشته باشند. اگر سطح آگاهی مردم افزایش یابد آنوقت کسانی که خود راناتوان از نگهداری ماهی قرمز می دانند هرگز این حیوان را نخواهند خرید و آنها نیز که می خرند بخوبی از آن نگهداری می کنند.
همواره در مطالب موافقان تحریم خوانده ایم که سالانه 5 میلیون قطعه ماهی برای نوروز وارد بازار می شود و اکثر اینها می میرند.
اما آیا کسی می داند سالانه چند میلیون قطعه ماهی زینتی  در ایران تولید و وارد ایران می شود؟

بر طبق گفته مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری‌های آبزیان سازمان دامپزشکی بیش از 110 میلیون قطعه ماهی زینتی در سالانه در کشور تولید می شود. وی گفت: ایران به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان ماهیان زینتی در سال گذشته 14.5 میلیون قطعه انواع ماهیان زینتی از کشورهای جنوب شرقی وارد کرده است. (منبع خبر)
یعنی بر این اساس تعداد ماهی های تولیدی و وارداتی سالانه 125 میلیون قطعه ماهی است و این باز به این معنی است که سهم ماهی قرمز از ماهی های زینتی کشور تنها 4 درصد است.
با این حساب آیا باز هم کسی هست که تصور کند تحریم کردن ماهی قرمز و پاک کردن صورت مساله می تواند به نجات جان این حیوان منجر شود؟ وظیفه ما در قبال آن 120 میلیون ماهی دیگر چیست؟ آیا بهتر نیست بجای طرح های احساسی و زودگذر برنامه ای برای آموزش و نزدیکی هر چه بیشتر مردم با حیوانات داشته باشیم؟
شوربختانه طرح مسائلی نظیر تحریم ماهی قرمز مانع از عکس العمل منطقی و تاثیرگذار برای نجات این حیوان شده است و جمع کثیری از دوستداران حیوانات در سراسر کشور تصور می کنند با کپی پیست کردن یک متن قدیمی در مورد تحریم ماهی قرمز و یا بیان مطالب خلاف واقعی نظیر بیماری زا بودن ماهی و یا ایرانی نبودن آن، همه ی وظیفه خود را در برابر این حیوان انجام داده اند.

پرونده ماهی قرمز در این وبلاگ

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده