معنای جدید موافقِ شکار

رادیو ایران‌صدا سلسله برنامه‌هایی دارد به عنوان مناظره علمی. یکی از این برنامه‌ها به شکار اختصاص داشت و تیتر آن هم بود « آیا شکار حیوانات موضوعی انسانی است یا غیرانسانی؟»

دو تن از کسانی که در این برنامه به عنوان موافق و مخالف شکار رو به روی هم قرار گرفتند نظرات جالبی داشتند. فرد مخالفِ شکار (پرکارترین فعال محیط‌زیست در فضای مجازی)، در میانه این به اصطلاح مناظره با شکار برای حفظ زیستگاه و امرار معاش جوامع محلی موافق بود. اینجاست که تناقض میان سخنان گوینده دیده می‌شود: با شکار برای امرار معاش موافقیم اما با شکار ورزشی هرگز! آیا حضور شکارچی ورزشی نمی‌تواند در معیشت جامعه محلی اثرگدار باشد؟

اما حرف‌های کسی که در برنامه به عنوان موافق شکار معرفی شد، نگاهی بود مدیریتی به مقوله شکار و نخجیرداری برای حفظ و نگهداری داشته‌های طبیعت ایران و عدم آموزش.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده