معرفی کتاب : شهر؛ توسعه پایدار – توسعه ناپایدار

عنوان کتاب : شهر؛ توسعه پایدار – توسعه ناپایدار


مولف : دکتر کاظم جاجرمی


چاپ اول :   1390


انتشارات : شرکت بین المللی پژوهش و نشر یادآوران 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده