مبارکباد نوروزی !

ألسّلامُ علی
ربیعُ الانام و نضرة الایام
 

سلام بر شکوفه های
بهار و شکوفایی مردان بهار و مردمان شاداب در بهار !  سلام بر تحول و نشاط و شادکامی روزگار ! 

یاد ايامي كه به سرعت باد از بهار تا بهار ديگر گذشت
و قهر طبيعت در مسير گذر، برخي همرهان  را
كه تكيه گاه و پناه بودند، در سرمايي سرد و سخت زمستانه خود از ما گرفت، روحشان
ملكوتي شد و يادشان در يادها باقي و حقشان 
از خدمات ما به بندگان خدا برای شادی روح پاکشان به عنوان صدقه جاریه

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده